Directrice zorgbureau Victorie voor de rechter wegens verduistering van zorggeld

06 jan 2024

Laatst bijgewerkt: 2 maanden geleden
directrice-casino-zorgbureau-voor-de-rechter-wegens-verduistering-van-zorggeld

De directrice van een twijfelachtig casino-zorgbureau in Almelo moet voor de rechter verschijnen vanwege verdenkingen van verduistering van zorggeld. Na een aanvullend onderzoek door de FIOD werd duidelijk dat het gokken met zorggeld door de directrice nog veel groter is dan voorheen werd gedacht. Nina B., de directrice van zorgbureau Victorie, is ook privé failliet verklaard. Het zorgbureau hield zich bezig met het opvangen en begeleiden van jongeren met problemen.

Verschillende cliënten proberen te verleiden

De kwestie rond het inmiddels failliete zorgbureau kwam aan het licht na onthullingen door RTV Oost. Na onderzoek door de sociale recherche, bleek dat de directrice herhaaldelijk in het casino aanwezig was, soms vergezeld van cliënten. Hierbij trachtte ze haar cliënten te verleiden met kostbare Louis Vuitton-tassen en schonk ze zelfs één van hen een borstvergroting. Het vertrouwelijke rapport leidde tot de veronderstelling van de gemeente dat mogelijk tonnen aan zorggeld in het casino werden besteed.

Vervolgens werd de subsidiekraan dichtgedraaid door Almelo, gevolgd door een aangifte van zorgfraude. Justitie had geconcludeerd dat de financiële wanpraktijken niet bewezen konden worden en staakte daarmee het onderzoek. Dit was een gevolg nadat justitie verklaringen had gekregen van de directrice. Ze vertelde dat ze geld uit het bedrijf leende, maar het de volgende dag weer netjes terug stortte. Vaak de volgende dag.

Wethouder fanatiek bestrijder van fraude in de zorg

De Almelose wethouder Eugène van Mierlo liet het hier niet bij zitten. Hij is een groot voorstander van het bestrijden van zorgfraude. Eugène heeft een rechtszaak aangespannen op basis van het zogenoemde artikel-12. Met deze procedure is het mogelijk om het gerechtshof het OM alsnog opdracht te geven om meer onderzoek te verrichten.

18 bankrekeningen onderzocht

Eind 2021 kreeg de gemeente Almelo uiteindelijk gelijk. Er werd aanvullend onderzoek verricht door de politie en FIOD, die alle relevante bankrekeningen van het omstreden casino-zorgbureau in beslag namen. Door grondige analyse van de bankafschriften ontdekten ze dat er aanzienlijk meer geld was vergokt dan aanvankelijk werd vermoed. In totaal werden 18 bankrekeningen onderzocht, met afschriften van januari 2016 tot en met mei 2019. Deze omvatten niet alleen de rekeningen van zorgbureau Victorie, maar ook de privérekeningen van de verdachten, Nina B. en haar medebeschuldigde Jan B., die binnen deze kwestie als haar rechterhand wordt beschouwd.

De FIOD berekende dat er in totaal een bedrag van € 1.903.156,11 gelinkt was aan casinobezoeken vanaf verschillende rekeningen. Dit omvat zowel uitgaven in het casino zelf als pinopnames in verband met deze bezoeken. Nina B. heeft hiervan € 1.214.270 euro teruggeboekt, waardoor er een financieel tekort is ontstaan van ongeveer € 700.000. Naast dit bedrag is er ook nog eens meer dan € 200.000 aan contanten opgenomen. Het blijft onduidelijk waar dit geld gebleven is. Het viel op dat Nina B. in het bezit was van een Diamond VIP-card, een privilege voor een zeer selecte groep trouwe bezoekers van Holland Casino.

Winstpercentage en ondoorzichtige uitgaven

Uit een analyse van bankopnames is gebleken dat er gedurende de drie onderzochte jaren winstpercentages tussen de 13 en 24 procent werden behaald. Dit staat in schril contrast met het door de gemeente Almelo als normaal beschouwde winstpercentage van 3 procent bij de toekenning van subsidies aan zorgbedrijven. Een aanzienlijk deel van het zorggeld dat werd opgenomen, werd besteed aan kosten die volgens het FIOD-rapport “niet gerelateerd waren aan zorg”.

Hierbij gaat het om uitgaven aan fastfood en andere maaltijden, overnachtingen in hotels of vakantieparken, bezoeken aan pretparken en bowlingcentra, contante opnames, en ook de omstreden bezoeken aan het casino. Het onderzoek van de politie en FIOD onthulde dat een groot deel van dit zorggeld vervolgens werd doorgesluisd naar de privérekening van Nina B. of naar de NJB Group, waarvan Nina B. de bestuurder was.

Witwaspraktijken en valsheid in geschrifte

Ook kwam er naar voren vanuit het onderzoek dat de BV’s van Nina B. wellicht gebruikt werden voor witwaspraktijken. Er wordt ook vastgesteld dat Victorie alleen al in 2017 voor 7.930 uren aan zorg heeft gedeclareerd, meer dan de personeelskosten (vast personeel en zzp’ers) rechtvaardigen. De politie en FIOD concluderen dat hier mogelijk sprake is van valsheid in geschrifte.

Nina B. betaalde zichzelf in het slechtste jaar € 65.000 uit, terwijl in het beste jaar in 2016 ruim € 135.000 werd toegekend aan zichzelf. Tijdens een zitting in oktober 2022 in de rechtbank heeft Nina B. haar kant van het verhaal kunnen doen. In de verdediging heeft ze verklaard dat opgenomen geld niet alleen voor het casino gebruikt werden, maar ook om boodschappen te doen voor het zorgbedrijf.

Holland Casino weigerde Nina B.

Holland Casino heeft op een gegeven moment een casinoverbod opgelegd omdat de zorgdirectrice weigerde inzage te geven in haar inkomstenbronnen. Wanneer er sprake is van overmatig speelgedrag, heeft Holland Casino deze bevoegdheid en mogen ze bezoekers weigeren die daar niet aan voldoen.

Nina B. vertelde dat er geen limiet was aan winst maken en stelt dat ze de gemeente altijd volledig inzicht heeft gegeven in de besteding van zorggelden. Ze wijst erop dat veel financiële zaken werden afgehandeld door haar rechterhand Jan B. en de boekhouder. Ze meent dan ook dat ze niets te verwijten valt en dat haar onrecht is aangedaan. Jan B., de rechterhand van Nina, verklaarde voor de rechtbank dat hij niets wist van de gokverslaving van zijn leidinggevende en dat hij hier pas later via de huisaccountant over hoorde.

Zorgdirectrice moet zich verantwoorden

Eind december 2023 heeft de rechtbank geoordeeld dat Nina B. strafrechtelijk vervolgd moet worden. Daarbij beroept het gerechtshof zich op verschillende onderzoeken die gedaan zijn uitgevoerd door de politie en FIOD. Het is waarschijnlijk dat Nina B. zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering in een periode van januari 2016 tot eind december 2018.

De strafvervolging is volgens de rechtbank vanuit moreel oogpunt op zijn plek.  “Nu het hier gaat om gemeenschapsgeld dat bedoeld was voor het verstrekken van zorg aan kwetsbare mensen”, aldus het gerechtshof. Jan B. wist de dans te ontspringen omdat volgens het gerechtshof hem niets te verwijten valt en dat juist de zorgdirectrice zich bezighield met de financiële kant van het bedrijf.

Reacties vanuit de gemeente

Eugène van Mierlo is erg blij met de beslissing die is genomen door het gerechtshof:  “We hebben hier heel erg lang op moeten wachten. De directrice is natuurlijk nog niet veroordeeld, maar we krijgen toch het gevoel dat het recht hier gaat zegevieren. Zorggeld moet belanden op de plek waar het thuishoort, bij kwetsbare personen die hulp goed kunnen gebruiken”

Het is voor het eerst dat een gemeente door de stap naar het gerechtshof strafvervolging van een zorgondernemer heeft weten af te dwingen, zover bekend in ons land. Almelo streeft hiermee naar jurisprudentie. Momenteel hebben gemeenten weinig juridische mogelijkheden om dubieuze zorgondernemers aan te pakken.

De lopende ontwikkelingen rond Victorie en een mogelijke uitspraak tegen Nina B. kunnen daarom van cruciaal belang zijn in de strijd tegen zorgfraude, aldus Van Mierlo. “Daarnaast wil ik hiermee een sterk signaal afgeven aan malafide zorgondernemers.”

Toekomstige stappen in de strijd tegen zorgfraude

De strengere aanpak van zorgbedrijven in Almelo is inmiddels overgenomen in heel Twente. Twente dient momenteel, samen met Brabant, als proeftuin in de landelijke strijd tegen zorgcowboys: malafide ondernemers die zorgsubsidies misbruiken die eigenlijk bedoeld zijn voor kwetsbare cliënten.

Het is nog niet duidelijk wat Nina B. allemaal ten laste gelegd zal worden en wanneer ze weer voor de rechter moet verschijnen. “De beslissing van het gerechtshof is hier nog maar net bekend. Die moeten we nu eerst nader bestuderen”, aldus het Openbaar Ministerie, Oost-Nederland. Ze zal alsnog strafrechtelijk vervolgd worden.

rick-amptmeijer-foto
Over Rick Amptmeijer
Rick is een ervaren contentschrijver met diepgaande kennis van de Nederlandse kansspelwetten. Hij streeft ernaar om duidelijke en eerlijke informatie aan zijn lezers te geven en heeft een achtergrond in poker. Rick deelt ook zijn expertise op het gebied van sportweddenschappen, esports en de Olympische Spelen met een vleugje humor om zijn lezers te boeien en te vermaken. Meer over Rick