Miljoenenboete voor Grieks gokbedrijf OPAP wegens marktregelovertredingen

03 okt 2023

Miljoenenboete voor Grieks gokbedrijf OPAP wegens marktregelovertredingen

De Hellenic Gaming Commission (HGC), het officiële orgaan voor toezicht op kansspelen in Griekenland, heeft een forse boete van € 24,5 miljoen opgelegd aan het gokbedrijf OPAP. Deze zet komt na klachten van de Hellenic Cooperative of Professional Lotteries’ Agents (SEPPP) en enkele andere partijen, die beweren dat OPAP oneerlijke marktpraktijken heeft gebruikt tussen 2017 en 2021.

Onderzoeksresultaten van de HGC

De klachten richtten zich op de vermeende dominantie van OPAP in segmenten zoals sportweddenschappen, loterijen, gokkasten en paardenraceweddenschappen. Het financiële aspect van OPAP werd ook grondig onderzocht. Uit de resultaten bleek dat OPAP de Griekse wetgeving, specifiek artikel 2 van wet 3959/2011, heeft overtreden. Deze wetgeving is bedoeld om vrije concurrentie in Griekenland te waarborgen. De HGC verklaarde:

“De voltallige vergadering van de HGC heeft met meerderheid van stemmen besloten dat de economische macht van de OPAP-groep en dus van OPAP S.A. op de kansspelenmarkt, via territoriale middelen, bijzonder groot is gedurende de onderzochte periode (2017 – 2021), wat resulteert in een economische machtspositie van de onderneming op de relevante markt die haar objectief in staat stelt daadwerkelijke mededinging te belemmeren door zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en uiteindelijk consumenten te gedragen (machtspositie).”

Verder stelde de HGC vast dat OPAP ook artikel 1 van dezelfde wet heeft overtreden, waarin bedrijfspraktijken zoals het beperken van investeringen en het stellen van oneerlijke voorwaarden aan transacties worden verboden.

Reactie van OPAP

In een recente verklaring reageerde OPAP fel op de beslissing van de HGC. Ze gaven aan het niet eens te zijn met de beschuldigingen en de opgelegde boete. In het statement staat:

“Het bedrijf respecteert de institutionele rol van onafhankelijke administratieve autoriteiten, waaronder de Griekse mededingingscommissie. Toch is het het absoluut niet eens met de inhoud van het besluit, dat het volledig ongegrond acht. Het besluit van de HGC, dat niet unaniem was, heeft geen betrekking op de kernactiviteiten van het bedrijf op de kansspelenmarkt, maar heeft te maken met diensten voor het betalen van rekeningen en mobiele opwaardeerdiensten die door haar agentschappen worden aangeboden.”

De toekomstige interactie tussen OPAP en de HGC blijft onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat deze boete en beschuldigingen een significante impact kunnen hebben op de positie van OPAP in de Griekse gokmarkt.