Nieuw advies voor limieten en aansprakelijkheid bij online gokken

29 sep 2023

nieuw-advies-voor-limieten-en-aansprakelijkheid-bij-online-gokken

De Nationaal Rapporteur Verslavingen met een advies gekomen gericht op online gokbedrijven in de legale Nederlandse gokindustrie. Het advies richt zich op het instellen van een limiet op online gokbedragen en het wettelijk aansprakelijk stellen van gokbedrijven bij gokverslaving.

Achtergrond van het advies

Het rapport, getiteld “Gokken met gezondheid”, is opgesteld door rapporteur Arnt Schellekens en is donderdagochtend naar de Tweede Kamer gestuurd. Sinds de legalisering van online gokken twee jaar geleden, is er een merkbare toename in het aantal online gokkers. Schellekens merkt op dat dit velen in problemen heeft gebracht, variërend van financiële schulden tot ernstige mentale gezondheidsproblemen.

Voorgestelde maatregelen

Schellekens stelt in zijn rapport 22 maatregelen voor, een aantal zullen hieronder worden uitgelicht:

  1. Richtlijn zorgplicht: Er moet een nieuwe zorgplicht-richtlijn komen, opgesteld door onafhankelijke deskundigen. Deze richtlijn dient zonder inmenging van de gokbedrijven zelf tot stand te komen.
  2. Aansprakelijkheid van bedrijven: Bedrijven die niet voldoen aan hun zorgplicht ten opzichte van risicospelers moeten wettelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit is reeds in praktijk in Oostenrijk.
  3. Beperken van gokreclames: Er is een advies uitgebracht om gokreclames te beperken, en er wordt voorgesteld om de meest risicovolle gokspellen in te perken of zelfs te verbieden.
  4. Informatievoorziening: Spelers dienen adequaat geïnformeerd te worden over de potentiële risico’s van online gokken.

Statistieken

Volgens cijfers van de Kansspelautoriteit waren van de 365.000 mensen die vorig jaar online gokten, ongeveer 60% nieuwe spelers. De gemiddelde maandelijkse verliezen per speler bedragen €310, waarbij gokbedrijven in het eerste jaar na legalisering gezamenlijk een bruto-inkomsten van €1,1 miljard rapporteerden.

Overkoepelende speellimieten

Schellekens benadrukt het probleem dat spelers bij meerdere gokbedrijven accounts kunnen aanmaken zonder onderlinge koppeling. Hierdoor kunnen persoonlijke limieten, ingesteld door individuele gokbedrijven, omzeild worden. Het rapport beveelt daarom ‘overkoepelende speellimieten’ aan. Hierbij wordt een vastgesteld maximumbedrag ingevoerd dat een speler online mag inzetten bij alle gokbedrijven tezamen.

Het koppelen van accounts tussen verschillende gokbedrijven is technisch uitdagend, maar de implementatie ervan in Duitsland heeft aangetoond dat het haalbaar is. Ook Spanje overweegt dergelijke maatregelen.