Onderzoek naar reclame gestart: Kansspelautoriteit onderneemt actie

26 apr 2022

KSA reclame jongeren

De Kansspelautoriteit(Ksa) start een onderzoek naar reclames die mogelijk naar minderejarigen en jongvolwassenen gestuurd worden. Omdat deze leeftijdscategorieën als kwetsbaar worden beschouwd acht de Ksa het nodig om tot de bodem uit te zoeken of zij mogelijk onjuist benaderd worden.

Het onderzoek zal zich specificeren op reclames maar ook bonusaanbiedingen. De Ksa onderneemt dit initiatief omdat zij van mening zijn dat de leeftijdsgroepen onder de 24 jaar in bescherming tegen henzelf genomen moet worden. Daarom moet het niet mogelijk zijn om hen te benaderen met eventuele reclames en bonussen, dit kan hen teveel in verleiding brengen en dat wil de Ksa voorkomen.

Een tweedelig onderzoek

Het onderzoek zal opgedeeld worden in twee delen. Het eerste gedeelte zal bestaan uit het aanvragen van een vergunning, zodat bepaalde gegevens opgevraagd kunnen worden van de desbetreffende organisaties.  Het gaat hier om correspondentie zoals e-mails en bonusaanbiedingen, maar ook pushberichten worden meegenomen in het onderzoek. Deze gegevens worden vervolgens inhoudelijk beoordeeld, om inzichtelijk te maken of er enige vorm van onjuiste benadering plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Maar naast de eerder genoemde vormen van contact zal elke andere vorm van- eventuele- foutieve vorm van contact onderzocht worden.

Het tweede deel van het onderzoek zal gaan via sociale media. Hierop zal de Ksa een melding doen van het huidige proces en de eventuele berichten die gestuurd worden naar minderjarigen en jongvolwassenen. Het gros van deze leeftijdscategorie heeft immers toegang tot een of meerdere sociale media kanalen, dus door op deze platforms een bericht uit te zetten proberen ze de leeftijdsgroepen direct te bereiken, zonder enige interventie van derden.

Als laatste roept de Ksa op om melding te maken wanneer er ongeregeldheden worden geconstateerd, jegens jongeren tot 24 jaar. Hiervoor heeft de Ksa een meldingsformulier online staan, waardoor gemakkelijk en accuraat duidelijk gemaakt kan worden om wat voor melding en om wie het gaat.

Vergunning

Om te benadrukken: het onderzoek richt zich op legale online casino’s. Zij zijn dus ‘gewoon’ in het bezit van een vergunning. Is het onduidelijk of het bedrijf een vergunning heeft? Alle aanbieders mét vergunning staan genoteerd in de Kansspelwijzer. Komt u dus ongeregeldheden tegen bij een bedrijf dat zich in deze lijst bevindt, dan wordt het op prijs gesteld als u hier melding van maakt. Indien mogelijk wordt ook verzocht om bewijs toe te voegen. Denk hierbij aan een screenshot of een e-mail. Indien er vragen zijn neemt de Ksa contact met u op.

Helaas is het echter niet mogelijk om op alle individuele meldingen te reageren. Dat betekent echter niet dat ze niet serieus worden doorgrondt. Na afloop van het onderzoek maakt de Ksa melding van het resultaat op hun website. Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met [email protected].